Oferta

Kogo obsługujemy

- jednoosobowe działalności gospodarcze,
- spółki cywilne
- spółki jawne
- spółki partnerskie
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółki komandytowe
- spółki akcyjne
- spółki celowe

Kredyt firmowy obrotowy

Finansowanie może być przeznaczone m.in. na pokrycie bieżących kosztów przedsiębiorstwa, nakładów inwestycyjnych, czy powiększenie kapitału obrotowego firmy.

Kredyty inwestycyjny

Dzięki finansowaniu tego typu firma może nabyć maszyny, urządzenia i nieruchomości. Kredyt inwestycyjny nie jest równoznaczny z zabezpieczeniem na przedmiocie inwestycji. O formie finansowania decyduje przedsiębiorca.

Kredyt dla firm

Finansowanie może być przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
- spłatę innych zobowiązań,
- cele inwestycyjne.

Leasing

Korzystanie z pojazdu, maszyny lub urządzenia na uzgodniony w umowie leasingu okres za określoną opłatą (raty leasingowe). Korzyści z tego typu finansowania to m.in. optymalizacja podatkowa i małe zaangażowanie środków własnych.